Tvrtka IAF s najvećom točnošću obrađuje

  • nehrđajuće krom-nikal-čelike
  • opće konstrukcijske čelike
  • čelike za visoke temperature
  • sitnozrnate čelike
  • nikal i legure nikla
  • aluminij i legure aluminija
  • titan i legure titana
  • posebne materijale